Leerlingvolgsysteem

Dit is Tommie Tag

Tommie schept duidelijkheid! Met ons leerlingvolgsysteem krijg je inzicht in de lessen, aanwezigheid en ontwikkeling van leerlingen. Dat is handig voor docenten, ouders én de coördinatoren. De docent kan eenvoudig bijhouden welk niveau een leerling heeft en direct communiceren met de ouders, bijvoorbeeld over ziekmelding of voortgang. Voor ouders is het prettig om het huidige niveau of de positie op de wachtlijst van hun kind te kunnen inzien. Ook kunnen zij via het ouderportaal incidentele afwezigheid doorgeven. De coördinator van de zwemlessen kan inloggen via het Sera Back Office/CMS, bijvoorbeeld om een leerling naar een andere groep te verplaatsen of docenten in te plannen. De coördinator kan daarnaast uitgebreide statistieken inzien om de prestaties van leerlingen en docenten te monitoren en bijzonderheden te signaleren.

De voordelen van ons leerlingvolgsysteem:

Docentenportaal

 • Duidelijke overzichten met lesgroepen per docent, alle leerlingen per groep en alle vaardigheden per leerling of per lesgroep
 • Ter plekke eenvoudig leerlingen beoordelen via de iPad
 • Bijhouden van afwezigheid
 • Plaatsen van interne opmerkingen bij een leerling
 • Eenvoudige snelle mutaties, zoals verplaatsen naar een andere lesgroep of markeren als ‘klaar om af te zwemmen’
 • Automatisch registratie van aanwezigheid via toegangscontrole
 • Directe communicatie met ouders via het ouderportaal, incl. ziekmeldingen en voortgangsoverzichten

Ouderportaal

 • Persoonlijke loginomgeving voor ouders en verzorgers
 • Per leerling is snel de voortgang te zien binnen het huidige zwemniveau en de gemiddelde doorlooptijd per niveau
 • Directe communicatie met de docent (optioneel)
 • Doorgeven van incidentele afwezigheid
 • Inzien van positie op de wachtlijst

Coördinator portaal

 • Administrator om overzichten per docent te zien (zie ‘Docentenportaal’)
 • Leerlingen verplaatsen naar andere groepen
 • Inplannen van docenten            
 • Uitgebreide statistieken en overzichten om de prestaties van leerlingen en docenten te zien en bijzonderheden te identificeren